Νομοθεσία

Νομοθεσία Net Metering

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Nόμος για αυτοπαραγωγή - Υπουργική Απόφαση net metering - Εγκύκλιοι και πληροφοριακό υλικό από ΔΕΗ) για το net metering:

 • Μέγιστο όριο είναι τα 20kWp ή το μισό της συμφωνημένης ισχύος για το διασυνδεδεμένο σύστημα με άνω όριο τα 500kW
 • Μέγιστο όριο τα 5kWp για μονοφασικό μετρητή (ειδάλλως πρέπει να γίνει επαύξηση)
 • Μέγιστο όριο τα 10kWp (μέγιστο όριο 20kWp - μισό συμφωνημένης ισχύος) στο Μή διασυνδεδεμένο σύστημα (νησιά) εκτός από Κρήτη (20kW - 50kW άνω όριο)
 • Σε Πελοπόννησο και Νότια Εύβοια άνω όριο τα 20kWp
 • Μπορεί να το εγκαταστήσει και ο μισθωτής ενός ακινήτου (ή μετά από δωρεάν παραχώρηση)
 • Η καταμέτρηση και ο συμψηφισμός γίνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και η διαφορά ενέργειας πιστώνεται στον επόμενο συμψηφισμό για 1 χρόνο
 • Σε πολυκατοικία μπορούν να το εγκαταστήσουν περισσότεροι του ενός
 • Κάθε φωτοβολταϊκό net metering πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ΕΝΑ και μόνο μετρητή
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε στέγη-δώμα ή κήπο-έδαφος ακόμη και σε όμορο χωράφι
 • Προς το παρόν μπορούν να τοποθετηθούν μόνο φωτοβολταϊκά
 • Πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί ΔΕΗ
 • Το κόστος στη ΔΕΗ είναι κάτω από 400€ έως 55kWp
 • Επαύξηση λειτουργούντος συστήματος μετά από νέα αίτηση και προσφορά σύνδεσης
 • Μπορεί ένα φωτοβολταϊκό με ταρίφα να μετατραπεί σε φωτοβολταϊκό net metering με νέα σύνδεση
 • ΔΕΝ επιτρέπεται στον ίδιο μετρητή να αντιστοιχίζονται περισσότερα του ενός φωτοβολταϊκά (πχ φωτοβολταϊκό με ταρίφα και net metering)
 • Δεν υπάρχει περιορισμός κατά άτομο των φωτοβολταϊκών με net metering που μπορεί να έχει
 • Σε εργοταξιακές παροχές δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με net metering καθώς δεν θεωρούνται μόνιμες

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός με Net Metering

Ο αυτοπαραγωγός net metering χρεώνεται την διαφορά Απορροφώμενης (Α) - Εγχεόμενη (Ε) ενέργεια εφόσον είναι θετική (αν είναι αρνητική δεν χρεώνεται - το περίσσευμα το "χαρίζει").

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:

 • Tο ΕΤΜΕΑΡ λογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη χρέωση.
 • H Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και η Χρέωσης Χρήσης Δικτύου υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την χρέωση.
 • Η χρέωση για ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη χρέωση.

Πότε υπογράφεται Σύμβαση Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση από τον αυτοπαραγωγό στον Προμηθευτή που εκπροσωπεί την εγκατάσταση παραγωγής και τις προς συμψηφισμό καταναλώσεις, για την υπογραφή Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Έναρξη ισχύος της Σύμβασης Συμψηφισμού είναι η ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του ΦΒ συστήματος.

Πού μπορούν να εγκατασταθούν οι ΦΒ σταθμοί από αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό;

Οι φωτοβολταϊκοί αυτοί σταθμοί μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Ειδικά στην περίπτωση εγκαταστάσεων ΦΒ σταθμών επί εδάφους μπορεί να εγκατασταθούν και συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης (trackers).

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλα τα νέα του κλάδου και τις μοναδικές προσφορές μας