Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος των δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα;

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

2. Πότε μία κατοικία είναι επιλέξιμη;

Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

 1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.
 2. Εάν η κατοικία ενοικιάζεται το ενοίκιο πρέπει απαραίτητα να δηλώνεται στο Ε1
 3. Έχει οικοδομική άδεια
 4. Υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο κατατάσσει το ακίνητο σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.

faq

 • Η λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωτική.
 • Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

3. Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για την αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα

 1. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TAXIS NET
 2. Μπορεί να κατατεθεί μία μόνο αίτηση για κάθε φυσικό πρόσωπο (Εκτός και αν το πρόσωπο αυτό συμμετέχει σε αίτηση πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κάνει περισσότερες από μία αιτήσεις)
 3. Αν ζητείται δάνειο δηλώνεται στην ίδια την αίτηση, όπου δηλώνεται επίσης και ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ο οποίος ενημερώνεται αυτόματα.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή, το κόστος του οποίου καλύπτεται από το πρόγραμμα εφόσον εγκριθεί.
 5. Στην περίπτωση πολυκατοικίας, κατατίθεται μία αίτηση για όλες τις κατοικίες από τον διαχειριστή, μαζί με το πρακτικό της απόφασης της γενικής συνέλευσης ή τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών.

4. Ποιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στο κτήριο; 

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

 • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.
 • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα.
 • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

5. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκων ΙΙ;

 1. Δελτίο ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.
 3. Οικοδομική άδεια ή σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.
 4. Φορολογικά στοιχειά δικαιούχου (κωδικούς Taxis net).

 

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε όλα τα νέα του κλάδου και τις μοναδικές προσφορές μας